Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu"
Cập nhật lúc08:03, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Sáng 8-1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện nông thôn mới Hải Hậu”.

Đây là đề tài tuyển chọn cấp tỉnh do Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện; Tiến sĩ Nguyễn Viết Đăng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tại huyện Hải Hậu nhằm đề xuất các giải pháp phát triển tổ chức sản xuất, củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới của huyện. Trong đó đề tài tập trung hệ thống hoá luận cứ khoa học và thực tiễn về phát triển các mô hình tổ chức sản xuất trên địa bàn huyện; đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các mô hình tổ chức sản xuất; Đề xuất các giải pháp phát triển các mô hình tổ chức sản xuất nhằm củng cố vững chắc các tiêu chí nông thôn mới của huyện Hải Hậu nói riêng và nông thôn tỉnh ta nói chung. Đề tài thực hiện trong 2 năm. Bên cạnh đó, việc tổ chức nghiên cứu đề tài còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân của huyện Hải Hậu cùng tham gia thực hiện đề tài.

Tại hội nghị, Hội đồng khoa học đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, Hội đồng khoa học cũng chỉ ra những yêu cầu để nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn thiện như: bổ sung đánh giá mô hình phát triển kinh tế cũng như dự báo phát triển thị trường trong thời gian tới và gắn việc phát triển kinh tế với việc xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cũng như chương trình mỗi xã một sản phẩm cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Toàn bộ  kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chuyển giao trực tiếp cho Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, UBND huyện Hải Hậu làm tư liệu phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Hải Hậu nói riêng và nông thôn tỉnh Nam Định nói chung./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,