Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Cập nhật lúc18:25, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định
Đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018) được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm. Các thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Hoạt động cụm, khối thi đua có nhiều đổi mới và ngày càng thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, tạo chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cơ quan thông tin, truyền thông từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thực sự là trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sự lan toả trong cộng đồng. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực, tạo động lực cho phát triển kinh tế của đất nước. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, bước đầu thu được kết quả. Các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương đã bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên; các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động… Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng 55.463 trường hợp; trong đó khen thưởng có niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp và khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho 15.320 trường hợp.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 còn một số tồn tại, hạn chế: Một số phong trào thi đua chưa được triển khai thường xuyên, tiêu chí còn chung chung, vì vậy chưa góp phần tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; Công tác khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương. Hoạt động của các cụm, khối thi đua đã có đổi mới nhưng chưa phong phú, đa dạng, việc tổ chức các hoạt động gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn còn hạn chế…

Năm 2019, ngành Thi đua - Khen thưởng tập trung tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước; chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng…  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung tiêu chí cụ thể, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Chính phủ phát động. Tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua. Nâng cao vai trò cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành, địa phương…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các bộ, ngành, địa phương lưu ý không để sai sót trong lập hồ sơ thi đua, khen thưởng năm 2019. Quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời những người lao động trực tiếp. Tổ chức phát động cuộc thi viết về tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, địa phương, qua đó tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019./.

Tin, ảnh: Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,