Đoàn công tác của Quân khu 3 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại tỉnh ta
Cập nhật lúc07:50, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Chiều 12-9-2018, Đoàn công tác của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN của Quân khu làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác GDQP-AN tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh; Đinh Quang Trung, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác GDQP-AN của tỉnh từ năm 2016 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, Tỉnh ủy đã cử 12 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 học tại Học viện Quốc phòng; 63 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 học tại Trường Quân khu 3; mở 1 lớp đối tượng 2 tại tỉnh cho 86 đồng chí; mở 14 lớp cho 902 đồng chí đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 17.165 đồng chí cán bộ đối tượng 4. Đặc biệt trong những năm qua với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo, Hội đồng GDQP-AN tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng GDQP-AN các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh mở 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 790 chức sắc tôn giáo; 9 lớp cho 683 tăng, ni, phật tử. Ngoài ra, Hội đồng GDQP-AN các cấp còn mở 4 lớp bồi dưỡng cho 520 công nhân trong các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn. Việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng toàn dân; GDQP-AN cho học sinh, sinh viên được tổ chức theo đúng quy định. Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ xây dựng, củng cố QP-AN ở địa phương, cơ sở.

Đoàn công tác của Quân khu đã tiến hành kiểm tra theo phương pháp trắc nghiệm đối với các thành viên Hội đồng GDQP-AN tỉnh; kiểm tra các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP-AN và trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề về kết quả công tác GDQP-AN của tỉnh. Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra công tác GDQP-AN của 3 huyện: Vụ Bản, Xuân Trường và Nghĩa Hưng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao những thành quả đã đạt được trong công tác GDQP-AN của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28/BCHTW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDPQ-AN trong tình hình mới; các nghị định, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật GDQP-AN đến mọi cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng GDQP-AN cấp tỉnh, cấp huyện; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả theo kế hoạch. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về công tác GDQP-AN để từ đó thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác Quân khu 3 và khẳng định tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao để công tác GDQP-AN được hoàn thành tốt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa nhằm giúp đỡ tỉnh Nam Định làm tốt công tác GDQP-AN, nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo kế hoạch./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,