Công bố số liệu chính thức diện tích, năng suất, sản lượng lúa xuân 2018
Cập nhật lúc08:01, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

Cục Thống kê tỉnh vừa có thông báo chính thức về diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ xuân năm 2018. Về diện tích, toàn tỉnh gieo cấy 73.936ha lúa, giảm 0,79% so với vụ xuân 2017 do các nguyên nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, cho doanh nghiệp thuê đất, một số diện tích bỏ hoang không cấy. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 69,52 tạ/ha, tăng 0,12 tạ/ha (bằng 0,17%) so với vụ xuân năm 2017. Sản lượng thóc vụ xuân 2018 đạt 514.024 tấn, giảm 0,62%; sản lượng ngô đạt 6.082 tấn. Tính chung sản lượng cây lương thực có hạt vụ đông xuân 2018 đạt 527.418 tấn, giảm 0,91% so với vụ trước.

Kết quả cụ thể về diện tích, năng suất (tỷ lệ so sánh với vụ xuân năm 2017 và sản lượng lúa) lần lượt của các huyện, thành phố trong tỉnh như sau: Thành phố Nam Định: 746ha, 54,69 tạ/ha (100,17%), 4.080 tấn; Mỹ Lộc: 3.280ha, 58,5 tạ/ha (101,12%), 19.188 tấn; Vụ Bản: 8.202ha, 61,5 tạ/ha (100,82%), 50.442 tấn; Ý Yên: 12.955ha, 61,83 tạ/ha (101,03%), 80.101 tấn; Nghĩa Hưng: 10.205ha, 74,7 tạ/ha (100,07%), 76.231 tấn; Nam Trực: 8.028ha, 70,65 tạ/ha (100,07%), 56.718 tấn; Trực Ninh: 7.514ha, 72,05 tạ/ha (98,03%), 54.138 tấn; Xuân Trường: 5.610ha, 72,5 tạ/ha (100,67%), 40.673 tấn; Giao Thủy: 7.170ha, 76,81 tạ/ha (100,01%), 55.073 tấn; Hải Hậu: 10.226ha, 75,67 tạ/ha (100,03%), 77.380 tấn./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,