Huyện Trực Ninh sơ kết 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc07:59, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)

Ngày 12-5-2018, huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh; sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM ở huyện Trực Ninh đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Tổng vốn huy động xây dựng NTM là 1.718,9 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, từng bước hiện đại. Cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với sự cố gắng đó, đến năm 2017, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Trực Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM năm 2017 tại Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 9-2-2018 và cấp Bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM của huyện Trực Ninh và nhấn mạnh: Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững. Tập trung phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Khuyến khích xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp theo hướng xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả với sự tham gia tích cực của người dân để xây dựng môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức và người lao động; xác định doanh nghiệp, người dân là đối tượng phục vụ. Đảm bảo tốt an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,