Cụm Thi đua số III Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018
Cập nhật lúc08:01, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Sáng 9-1-2018, tại Thành phố Nam Định, Cụm Thi đua số III BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cụm Thi đua số III gồm BHXH 9 tỉnh, thành phố: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Năm 2017, trên cơ sở nội dung phát động thi đua của BHXH Việt Nam, Cụm Thi đua số III đã tổ chức phát động thi đua với chủ đề: “Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017”. Các đơn vị trong Cụm Thi đua đã kịp thời triển khai các giải pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu: khai thác thu, mở rộng đối tượng tham gia BHXH; truyền thông thực hiện Luật BHXH, BHYT; giải quyết chính sách chi trả kịp thời các chế độ cho người tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính. Thực hiện cải cách hành chính cắt giảm thành phần hồ sơ, giao dịch về BHXH, BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhiệp và người dân. Đã cắt giảm từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục; thời gian giao dịch về BHXH, BHYT từ 235 giờ/năm xuống còn 49 giờ/năm; tỷ lệ hồ sơ phục vụ công tác thu BHXH qua giao dịch điện tử đạt trên 85%. Năm 2017, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Cụm đạt trên 62.147 tỷ đồng, trung bình đạt 101,95% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ trung bình trong toàn Cụm 2,43%. Tổng số người tham gia BHXH là 2.908.699 người, tăng 8,44% so với năm 2016; số người tham gia BHYT toàn Cụm là 18.584.229 người; tỷ lệ bao phủ BHYT trung bình toàn Cụm đạt 88,65% dân số, tăng 4,91% so với kế hoạch Chính phủ giao. Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai cấp mã số BHXH và bàn giao sổ BHXH cho người lao động, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Các đơn vị trong Cụm ký cam kết thi đua năm 2018
Các đơn vị trong Cụm ký cam kết thi đua năm 2018

Toàn Cụm đã bàn giao 1.856.228 sổ BHXH cho người lao động, trung bình đạt 64,1%; cấp lại 16.860.069 thẻ BHYT, đạt 100% nhu cầu cấp thẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tham gia BHXH, BHYT. Năm 2017, toàn Cụm đã giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia. Trong đó, các đơn vị trong Cụm tập trung vào công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bước đầu kiểm soát được số chi vượt quỹ trong toàn Cụm; thanh toán cho trên 29,4 triệu lượt người KCB BHYT với số tiền 22.177 tỷ đồng. Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng toàn Cụm đạt kết quả tích cực với 207 tập thể Lao động tiên tiến; 4.026 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 25 tập thể được BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2018, Cụm Thi đua số III tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT”; tuyên truyền và tổ chức triển khai có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi. Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị trong Cụm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam giao; giảm tỷ lệ nợ BHXH thấp hơn chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Quyết tâm hoàn thiện việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động… góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

Việt Thắng

 

,
,
.
,
,
,
,