Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong thi hành án dân sự
Cập nhật lúc08:36, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

Trong năm 2017, ngành thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 7.259 việc, tăng 435 việc (6,37%) so với cùng kỳ, trong đó 5.422 việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 4.918 việc, đạt tỷ lệ 90,7%, vượt 17,7% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Tổng số tiền thụ lý là 470 tỷ 581 triệu 046 nghìn đồng, tăng 165 tỷ 603 triệu 599 nghìn đồng (54,3%) so với cùng kỳ, trong đó có 163 tỷ 702 triệu 787 nghìn đồng có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 102 tỷ 990 triệu 477 nghìn đồng, đạt tỷ lệ  62,91%, vượt 30,91% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với 31 trường hợp, tăng 23 trường hợp so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng đã tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội như: ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại các vụ án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Không để xảy ra các vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,