Tổng kết mô hình điểm về phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Cập nhật lúc08:28, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Ngày 7-12-2017, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức tổng kết mô hình điểm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp và các cấp HND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” tại xã Xuân Ninh (Xuân Trường).

Năm 2017, HND xã Xuân Ninh được HND tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình điểm về “HND tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng NTM”. Mô hình nhằm tạo điều kiện để HND phối hợp với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giảm bớt các vụ khiếu kiện của nông dân góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Sau khi được lựa chọn, HND xã đã tổ chức khảo sát nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên nông dân tại 33 chi hội trong xã. Qua khảo sát cho thấy nhận thức pháp luật của hội viên về: Luật Môi trường, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và gia đình… còn hạn chế. Bên cạnh đó, những vấn đề mà hội viên nông dân quan tâm là chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tự do tín ngưỡng… Từ đó HND xã đã tham mưu cho UBND xã ra quyết định thành lập Câu lạc bộ nông dân với pháp luật gồm 60 thành viên; xây dựng quy chế hoạt động của câu lạc bộ; xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ cho sinh hoạt của câu lạc bộ; xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND xã và HND xã trong việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn, qua đó đã nâng cao nhận thức về pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân, nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cộng đồng dân cư, nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong thực thi pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn xã. Trong năm 2017, HND xã đã tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được 4 vụ; tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ở chi hội thôn xóm được 4/5 vụ; số vụ việc cần giải quyết, hòa giải giảm dần so với các năm trước.

Thời gian tới, HND xã tiếp tục duy trì các hoạt động của Câu lạc bộ, bổ sung các thành viên tham gia Câu lạc bộ để công tác phối hợp được đồng bộ, chặt chẽ. Tổ chức các lớp tập huấn và thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho thành viên Câu lạc bộ, hội viên nông dân và nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức. Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, nắm bắt kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên, nông dân để có kế hoạch tuyên truyền gắn với việc thực hiện các phong trào, nhiệm vụ của Hội; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ nông dân với pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tư vấn pháp luật cho hội viên nông dân trên địa bàn./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,