Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012
Cập nhật lúc08:06, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Sáng ngày 6-12-2017, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH và ĐT; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số bộ, ngành của Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các HTX điển hình tại 63 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

Luật HTX 2012 có hiệu lực ngày 1-7-2013. Sau hơn 4 năm triển khai, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX bước đầu chuyển biến về chất lượng, hiệu quả; Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành hệ thống văn bản pháp luật để hướng dẫn thi hành luật; các địa phương ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành luật và bổ sung cơ chế đặc thù nhằm phát triển kinh tế tập thể; nhận thức về bản chất HTX dần được khẳng định; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kinh tế tập thể được nâng cao... Việc triển khai các chính sách hỗ trợ HTX như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, xúc tiến thương mại - thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX; chính sách ưu đãi HTX nông nghiệp... được quan tâm. Tính đến 31-12-2016, cả nước có 19.569 HTX, 43 liên hiệp HTX với 6.252.416 thành viên. Theo báo cáo có 15.606 HTX phải chuyển đổi lại theo Luật HTX 2012 và hiện 13.094 HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại (đạt 83,9%), 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác, còn 2.036 HTX chưa chuyển đổi. Từ 2013 đến 31-12-2016, cả nước thành lập mới 5.641 HTX, giải thể 4.832 HTX... Bên cạnh đó, do điều kiện khác nhau nên tình hình phát triển, chuyển đổi HTX giữa các vùng không đồng đều. Vùng đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều HTX nhất, vùng Tây Nguyên ít nhất; một số tỉnh miền núi phía Bắc tỷ lệ chuyển đổi chưa cao trong khi một số tỉnh, thành phố miền Nam, Tây Nguyên đã cơ bản hoàn thành...

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cũng phân tích những tồn tại như: khu vực kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn, phong trào kinh tế tập thể phát triển chưa tương xứng tiềm năng; một số quy định chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc hướng dẫn nhưng chưa khả thi nên khó triển khai. Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định 11 chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các HTX nhưng thực tế các chính sách đi vào cuộc sống không nhiều; việc tuyên truyền, phổ biến luật HTX chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số địa phương không có chính sách hỗ trợ HTX; chưa xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn; đa số HTX vốn ít, thiết bị lạc hậu, quy mô nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết; một số HTX đăng ký lại còn hình thức; bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể còn phân tán...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ban, ngành cần nghiên cứu, khắc phục những bất cập các quy định trong Luật HTX 2012 để phù hợp với thực tiễn; tiếp tục triển khai tốt Luật HTX 2012, đưa luật đi sâu vào cuộc sống. Theo đó, Bộ KH và ĐT cần xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở thông tin quốc gia về HTX, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX đến 2030 để có định hướng, chính sách tổng thể lâu dài; Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế riêng cho các HTX; Bộ NN và PTNT trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách hỗ trợ liên kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Ngân hàng Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho HTX vay vốn; Bộ KH và CN nghiên cứu, đề xuất cơ chế riêng để HTX tham gia chương trình hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Bộ TN và MT nghiên cứu cơ chế, chính sách để các HTX được hỗ trợ về đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX... Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thi hành luật HTX 2012; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước với HTX gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể. Sau hội nghị, giao Bộ KH và ĐT chủ trì phối hợp, tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để gửi Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,