Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố hết dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2017
Cập nhật lúc07:59, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)

Ngày 13-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND công bố hết dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2017 tại các huyện: Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT xây dựng kế hoạch, hướng dẫn UBND các huyện: Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu, Trực Ninh chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa để ngăn ngừa sự phát sinh của bệnh trong những vụ tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

PV

,
,
.
,
,
,
,