Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 đến 13-12
Cập nhật lúc08:36, Thứ Ba, 28/11/2017 (GMT+7)

Ngày 26-11, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa X đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến nội dung, công tác nhân sự để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại Hà Nội. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Báo cáo kiểm điểm BCH Trung ương Đoàn khóa X, Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Trong đó, thống nhất việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là nhiệm vụ căn cốt nhất của Đoàn, nhằm tạo ra lớp thanh niên thời kỳ mới kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn các cấp được các cấp ủy Đảng giao phó. Vì vậy, vấn đề này cần được thể hiện đầu tiên trong tiêu đề báo cáo và trong nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn thời gian tới. 

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, hoạt động Đoàn cần tập trung vào các nội dung thiết thực, cụ thể hơn, trong đó, chú trọng việc trang bị ngoại ngữ cho thanh niên trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng thời chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

Theo SGGP

 

,
,
.
,
,
,
,