Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh và Hội CCB tỉnh
Cập nhật lúc08:10, Thứ Sáu, 16/06/2017 (GMT+7)

Ngày 14-6-2017, Liên minh HTX tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.

Theo đó, 2 ngành phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX, mô hình HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012 trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế cho CCB. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX. Đề xuất chính sách đối với các tổ chức kinh tế hợp tác do CCB làm chủ. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các mô hình kinh tế của CCB. Hai ngành cũng có trách nhiệm tổ chức, phổ biến chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thành viên, các HTX CCB, HTX do CCB làm chủ; tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Hội CCB tham gia thực hiện các chương trình, dự án của Nhà nước, của tỉnh về mô hình kinh tế tập thể; xây dựng và phát triển HTX, tổ hợp tác CCB, tạo hiệu ứng tích cực trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng chương trình, kế hoạch khảo sát và thống kê các mô hình HTX CCB và HTX do CCB làm chủ. Phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch, tập huấn, bồi dưỡng quy trình thành lập, phát triển HTX mới cho các CCB.

Qua hoạt động phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên CCB về nội hàm kinh tế tập thể và HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; động viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia thành lập và xây dựng mô hình HTX do CCB làm chủ ở các địa phương trong tỉnh. Từ đó, đoàn kết, tập hợp CCB, cựu quân nhân; tạo môi trường thuận lợi cho CCB, cựu quân nhân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,