Thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam không có giá trị
Cập nhật lúc09:46, Thứ Tư, 01/06/2016 (GMT+7)
Cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 16-5-2016 đến 12 giờ ngày 1-8-2016 trên các vùng biển đối với tất cả các nghề, trừ nghề lưới rê đơn và câu, trong đó bao gồm vùng đánh cá chung phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ và vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, ngày 30-5-2016, UBND tỉnh có Công văn số 311 chỉ đạo UBND các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh; Sở NN và PTNT, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện Công văn số 4228 ngày 25-5-2016 của Bộ NN và PTNT. Triển khai thực hiện ngay việc thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản biển biết và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là không có giá trị. Động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức khai thác hải sản theo các đoàn, tổ đội, tổ hợp tác để hỗ trợ nhau trên biển. Lưu ý, đối với tàu cá có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2015-2016 không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ, trừ những tàu hoạt động lưới rê đơn và câu. Tăng cường quản lý giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này. Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển về Sở NN và PTNT (số điện thoại 0350.3858884) hoặc Tổng cục Thủy sản (Đường dây nóng Cục Kiểm ngư, số điện thoại 04.62737323) để phối hợp giải quyết./.
 
Thanh Hoa
,
,
.
,
,
,
,