UBND tỉnh kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cầu Tân Phong, Đống Cao
Cập nhật lúc08:34, Thứ Hai, 20/04/2015 (GMT+7)

Ngày 17-4-2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB các dự án xây dựng cầu Tân Phong, Đống Cao. Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, TN và MT, GTVT, Xây dựng; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Nam Định, Mỹ Lộc, Nam Trực, Ý Yên, Nghĩa Hưng; Văn phòng UBND tỉnh.

Để hoàn tất công tác GPMB các dự án xây dựng cầu Tân Phong, Đống Cao vào cuối tháng 4-2015, theo kế hoạch UBND tỉnh đề ra, thời gian qua, các ngành, các địa phương đã tập trung tối đa nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ tất cả các phần việc. Đến ngày 1-4-2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Phong, Đống Cao. Đối với dự án xây dựng cầu Tân Phong, Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ địa chính phối hợp với các địa phương triển khai đo đạc và tổ chức ký kiến điền, kiểm đếm tài sản với các hộ dân. Thành phố Nam Định đã khảo sát quỹ đất tái định cư phục vụ công tác GPMB; huyện Nam Trực đã chọn được vị trí và có tờ trình bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất tái định cư phục vụ công tác GPMB. Tại dự án xây dựng cầu Đống Cao đơn vị tư vấn đã hoàn tất cắm cọc GPMB bằng bê tông cốt thép; Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ địa chính đã đo đạc xong và bàn giao hồ sơ cho Hội đồng GPMB các huyện. Huyện Ý Yên đã tổ chức hội nghị thông báo quy mô dự án, chủ trương chính sách và các quy định áp dụng trong công tác GPMB đến các hộ dân; niêm yết công khai các quyết định của UBND tỉnh về chế độ, chính sách áp dụng trong công tác GPMB; đã chọn được vị trí tái định cư; đang khảo sát đo đạc phục vụ công tác thu hồi đất. Huyện Nghĩa Hưng đã kiểm đếm xong, đang tổng hợp số liệu để lập phương án bồi thường chi tiết; lựa chọn phương án tái định cư hoặc bồi thường bằng tiền.

Để bảo đảm hoàn tất công tác GPMB theo đúng kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương phải chủ động nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện các quy định, chính sách GPMB. Trước hết, yêu cầu Hội đồng GPMB khẩn trương họp hoàn tất việc xác định cụ thể mức giá đất, phấn đấu trình UBND tỉnh mức giá đất cụ thể vào ngày 23-4. Về đơn giá vật kiến trúc tập trung áp dụng theo Quyết định số 12/QĐ-UBND tỉnh ngày 11-4-2013, trong trường hợp một số khoản mục vật kiến trúc, cây cảnh trên đất... không có trong quyết định sẽ xem xét, rà soát và bổ sung đơn giá. Sau khi có giá đất, các đơn vị phải tập trung thực hiện công tác tái định cư. Riêng dự án cầu Tân Phong, yêu cầu các địa phương tham khảo ý kiến các ngành, ngày 21-4 phải hoàn chỉnh phương án bồi thường, tái định cư. Các địa phương, quan tâm rà soát, xác định các khu đất có thể sử dụng làm đất tái định cư. Những địa phương đã xác định được quỹ đất tái định cư khẩn trương trình chủ trương xin lập dự án xây dựng khu tái định cư. Khẩn trương thông báo công khai phương án tái định cư với dân; lưu ý thực hiện theo hướng gặp trực tiếp, công khai phương án cụ thể với từng hộ dân, nếu các hộ dân đồng ý thì tiến hành ký luôn cam kết chấp thuận./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,