Trao thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cấp tỉnh năm 2014
Cập nhật lúc08:28, Thứ Hai, 20/04/2015 (GMT+7)

Vừa qua, Sở KH và CN, LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả đạt giải trong phong trào phát huy  sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cấp tỉnh năm 2014.

Năm 2014, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã được tổ chức, triển khai rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã có 5.469 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào thực tiễn góp phần cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong đó có 76 sáng kiến tiêu biểu có tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao ở cả 5 lĩnh vực: Công nghiệp, GD và ĐT, Nông nghiệp, Quản lý và Tổng hợp được công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Sở KH và CN, LĐLĐ tỉnh đã trao giấy chứng nhận, giấy khen, kỷ niệm chương và phần thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh. Đồng thời phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2015./.

Nguyễn Thị Thanh Hoa
Học viện Báo Chí và Tuyên truyền

,
,
.
,
,
,
,