Tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý HTX
Cập nhật lúc08:43, Thứ Ba, 14/04/2015 (GMT+7)

Ngày 13-4-2015, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ HTX (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo HTX cho trên 90 Chủ tịch Hội đồng quản trị các HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp (SXKD, DVNN), HTX tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ của 3 huyện Xuân Trường, Giao Thủy và Trực Ninh.

Đến nay, đã có 79 HTX SXKD, DVNN của 3 huyện đã tiến hành xong Đại hội thành viên HTX gắn với chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Để nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ các HTX, trong thời gian 3 ngày (từ 13-4 đến 15-4-2015), cán bộ quản lý các HTX trên địa bàn 3 huyện đã được tập huấn, bồi dưỡng những kỹ năng lãnh đạo và quản lý HTX sau đại hội. Trong đó tập trung vào một số nội dung: chức năng nhiệm vụ của người lãnh đạo, quản lý; phương pháp quản lý, phong cách lãnh đạo của HTX; một số kỹ năng về giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp; kỹ năng xác định và giải quyết các mâu thuẫn, xung đột, giải quyết vấn đề, ra quyết định và kỹ năng động viên, khuyến khích… nhằm tạo ra hiệu quả quản lý, điều hành HTX một cách tốt nhất.

Tại lớp tập huấn, cán bộ quản lý các HTX còn được trực tiếp trao đổi, thảo luận những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, điều hành SXKD, DVNN trong HTX. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đưa hoạt động SXKD, DVNN đạt hiệu quả./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,