Mỹ Lộc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ Hội Nông dân
Cập nhật lúc09:31, Thứ Sáu, 17/04/2015 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 26-3-2015 của Ban TVTU về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn nhân dịp đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; vừa qua, Hội Nông dân (HND) huyện Mỹ Lộc đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 176 cán bộ HND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, trong thời gian 3 ngày (từ 14-4 đến 16-4-2015) cán bộ HND các xã, thị trấn sẽ được truyền đạt kiến thức, tập trung vào những chuyên đề và nội dung cơ bản của một số Luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và quốc phòng - an ninh trong tình hình hiện nay và những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,