Khối Văn hóa - Xã hội tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2015
Cập nhật lúc08:06, Thứ Hai, 27/04/2015 (GMT+7)

Ngày 24-4-2015, Tại Đài PT-TH tỉnh, Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội của tỉnh tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2015. Đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Năm 2015, các cơ quan trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tập trung triển khai thực hiện 5 nội dung thi đua: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn năm 2015. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế báo cáo, hội họp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận các dự thảo về kế hoạch hoạt động của Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội; tiêu chí thi đua và phương thức chấm điểm thi đua; nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và nội dung giao ước thi đua năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội trong phong trào thi đua của tỉnh và yêu cầu trong năm 2015, các đơn vị trong khối cần tập trung  thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2015./.

Thảo Linh

,
,
.
,
,
,
,