Đại hội lần thứ XIV chi bộ Báo Nam Định (nhiệm kỳ 2015-2020)
Cập nhật lúc08:40, Thứ Hai, 20/04/2015 (GMT+7)

Ngày 17-4-2015, Chi bộ Báo Nam Định đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng chí Vũ Minh Tiến, TUV, Bí thư Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tới dự.

Nhiệm kỳ 2010-2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng với Ban Biên tập, Ban chi ủy Báo Nam Định đã tích cực tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNV, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng, từ đó đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đến nay, Báo Nam Định đã có bước đổi mới và cải tiến hấp dẫn hơn, nội dung tuyên truyền phong phú, chất lượng tờ báo được nâng lên rõ rệt. Từ tháng 1-2013 đến nay, Báo Nam Định nâng số kỳ phát hành lên 5 kỳ/tuần. Với số lượng 7.800 tờ/kỳ, Báo Nam Định hiện phát hành đến tận các chi bộ, đội sản xuất, thôn xóm ở 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; ngoài ra, Báo Nam Định điện tử luôn duy trì lượng truy cập trên dưới 5 nghìn lượt/ngày. Trong 5 năm qua đã có hàng nghìn bài báo chuyên đề tập trung phân tích lý giải, phản ánh, cổ vũ những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua toàn tỉnh sôi nổi, rộng khắp. Nhiều sự kiện lớn của Đảng, của đất nước được tuyên truyền nổi bật trên Báo Nam Định và Báo Nam Định điện tử. Với những kết quả đạt được, 5 năm liên tục, chi bộ Báo Nam Định luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hằng năm, số đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Báo Nam Định tiếp tục làm tốt công tác rèn luyện, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, CNV, tăng cường công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan tiên tiến, vững mạnh toàn diện. Phấn đấu hằng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, là: đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tập trung khắc phục những hạn chế thiếu sót, khuyết điểm, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ, cơ quan. Đồng thời nâng cao vai trò của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh./.

Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,