Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về công tác thi hành án dân sự
Cập nhật lúc08:02, Thứ Hai, 27/04/2015 (GMT+7)

Ngày 23-4-2015, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh với chuyên đề về công tác thi hành án dân sự giai đoạn (2010-2014).

Thời gian qua, công tác THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, tập trung giải quyết các vụ việc luôn đạt và vượt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2010 đến năm 2014, toàn tỉnh phải giải quyết 17.733 việc, với tổng số tiền trên 258 tỷ 456 triệu đồng. Qua xác minh có 16.005 việc có điều kiện thi hành án và tổng số tiền trên 227 tỷ 784 triệu đồng. Với sự quyết tâm cao của lực lượng cán bộ đơn vị, toàn tỉnh đã giải quyết xong 15.712 việc, đạt 98,17% với số tiền trên 222 tỷ 347 triệu đồng, đạt 97,61%. Công tác giải quyết đơn thư được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Bộ máy, tổ chức các cơ quan THADS tiếp tục được tăng cường, kiện toàn. Đến nay, toàn ngành có 128 cán bộ công chức. Công tác quản lý, chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS các cấp được thực hiện nền nếp. Trong 4 năm qua, Ban chỉ đạo THADS các cấp đã tổ chức 97 cuộc họp để xem xét chỉ đạo giải quyết 181 vụ việc phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác THADS, thời gian tới, Cục THADS tỉnh kiến nghị với cấp ủy Đảng, HĐND, UBND các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THADS. Tạo điều kiện cấp kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo THADS và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho cơ quan THADS. Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác phối hợp với cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành án.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị Cục THADS tỉnh làm rõ những nội dung như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hiệu quả quá trình cải cách thủ tục hành chính và tổ chức cán bộ về THADS; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với công tác THADS; hoạt động của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện; thực trạng các vụ việc tồn đọng khó thi hành và giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chấp hành viên trong ngành… Đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Cục THADS để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,