Sở Xây dựng công bố, hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá xây dựng công trình
Cập nhật lúc08:57, Thứ Ba, 17/03/2015 (GMT+7)

Ngày 16-3-2015, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố, hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2014.

Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014 bao gồm: Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng; phần khảo sát; phần sửa chữa; phần lắp đặt; phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng; bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh do Cty CP Tin học ETA lập. Bộ đơn giá này sẽ thay thế bộ đơn giá đã công bố tại Văn bản số 18/UBND-VP5 ngày 17-1-2008 của UBND tỉnh (gọi tắt là bộ đơn giá cũ). Tại hội nghị, Sở Xây dựng cũng hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá xây dựng công trình mới. Cụ thể, các công trình, hạng mục công trình xây dựng (CTXD) thực hiện lập dự toán, tổng mức đầu tư của các báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày 1-1-2015 đều phải lập theo bộ đơn giá này. Các công trình, hạng mục CTXD đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo bộ đơn giá cũ nhưng chưa triển khai lựa chọn nhà thầu phải lập lại, thẩm định và phê duyệt dự toán, giá gói thầu theo bộ đơn giá mới để thực hiện các thủ tục theo quy định. Các công trình, hạng mục CTXD đã thực hiện lựa chọn nhà thầu trước khi có hướng dẫn thực hiện bộ đơn giá mới thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Các công trình, hạng mục CTXD đã ký kết hợp đồng tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các bên liên quan kiểm kê, lập biên bản xác nhận khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31-12-2014 và chịu trách nhiệm về khối lượng kiểm kê đó. Khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 1-1-2015 thì điều chỉnh giá hợp đồng theo bộ đơn giá mới và trừ tỷ lệ giảm thầu tương ứng (nếu có). Đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, không điều chỉnh dự toán xây dựng công trình hoặc giá gói thầu. Trường hợp đặc thù thì chủ đầu tư lập hồ sơ giải trình, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Đối với các loại hợp đồng khác, thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Giá gói thầu, dự toán khi điều chỉnh phải được thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định, nhưng tổng chi phí không được vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành. Những công trình, hạng mục CTXD sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách thực hiện trên địa bàn tỉnh nhưng do các bộ, ngành quyết định đầu tư thì việc lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán chi phí xây dựng công trình, giá gói thầu và những vấn đề có liên quan, chủ đầu tư thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của bộ, ngành. Trường hợp có vướng mắc thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,