Hướng dẫn điều chỉnh tăng lương năm 2015
Cập nhật lúc09:14, Thứ Tư, 25/03/2015 (GMT+7)

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Theo Thông tư 32/2015/TT-BTC, phương thức chi trả kinh phí thực hiện có một số điểm đáng lưu ý sau:
Các bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả tiền lương tăng thêm.

Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

Các bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan) và thông báo bổ sung kinh phí.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2015. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

Theo: VOV

,
,
.
,
,
,
,