Sở Y tế phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân
Cập nhật lúc08:24, Thứ Ba, 02/07/2013 (GMT+7)

Hưởng ứng lời kêu gọi "Vệ sinh yêu nước" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 2-7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước, sáng 30-6-2013, Sở Y tế, Ban điều hành Dự án Vệ sinh nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Trực Ninh tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” tại Trường THCS xã Trực Đại (Trực Ninh). Mục đích phát động chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người dân về phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” và chuyển biến thành hành động cụ thể về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường liên quan tới sức khỏe; phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân và hộ dân sử dụng nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết các vấn đề vệ sinh môi trường liên quan tới phát sinh dịch bệnh, đặc biệt là xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh.

Sau buổi lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các công trình vệ sinh tại các gia đình… được tổ chức trên địa bàn toàn xã Trực Đại./.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,