UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và thống nhất phương pháp đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

07:06, 24/06/2013

Ngày 21-6-2013, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và thống nhất phương pháp đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: khánh an
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Khánh An

6 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định. Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá so với cùng kỳ: giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 6.238 tỷ đồng, tăng 10,2%; giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2.675 tỷ đồng, tăng 2,3%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.296 tỷ đồng, tăng 20,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 9,4%; giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 154,3 triệu USD, tăng 16,5%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước thực hiện 8.112 tỷ đồng, tăng 15,6%; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 990 tỷ đồng, tăng 18%; giải quyết việc làm cho 14.268 lượt người. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hoá, y tế, an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng được bảo đảm.

Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 là: Chủ động triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất; tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm, chú trọng đàn lợn nái; phát triển nuôi thuỷ, hải sản theo quy hoạch, bảo vệ môi trường; tổ chức tốt sản xuất trên biển; tập trung cao độ cho công tác PCLB; tăng cường công tác xây dựng NTM. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch sử dụng đất năm 2013; hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tăng cường quản lý thị trường để bảo vệ người sản xuất và tiêu dùng. Xây dựng đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở, khu đại học tập trung, đô thị Thịnh Long. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm giao thông vận tải; thông tin, truyền thông. Các giải pháp về tài chính, ngân hàng; văn hoá, xã hội, công tác nội vụ và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, nội chính; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Theo tiêu chí NTM của Chính phủ, đến tháng 6-2013 toàn tỉnh có 96 xã, thị trấn xây dựng NTM. 3 xã đạt 18 tiêu chí; 9 xã, thị trấn đạt 17 tiêu chí; 11 xã, thị trấn đạt 16 tiêu chí; 12 xã, thị trấn đạt 15 tiêu chí; 11 xã đạt 14 tiêu chí, 8 xã đạt 13 tiêu chí, 12 xã đạt 12 tiêu chí, 16 xã đạt 11 tiêu chí, 14 xã đạt 8-10 tiêu chí. Dự kiến đến 31-12-2013 toàn tỉnh có 7 xã đạt 19 tiêu chí, 5 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; đến 31-12-2014 có thêm 21 xã đạt 19 tiêu chí; đến hết năm 2015 có 54 xã đạt 19 tiêu chí, 14 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí và 11 xã cơ bản đạt 18 tiêu chí. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đánh giá kết quả tiêu chí đó là các tiêu chí: giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, hộ nghèo. Đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh là: ban hành tiêu chí xây dựng thôn, xóm, gia đình NTM; chỉ đạo các ngành chức năng và phân công ban chỉ đạo phối hợp, giúp đỡ các địa phương triển khai tích cực các tiêu chí NTM, hướng dẫn các địa phương đánh giá kết quả thực hiện 5 tiêu chí (giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá và hộ nghèo) cho phù hợp với điều kiện của tỉnh; đề nghị Cục Thống kê, Sở LĐ-TB và XH có hướng dẫn chi tiết về phương pháp tính các tiêu chí: thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên… để đánh giá các tiêu chí sát với thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng 6 tháng đầu năm 2013 tỉnh ta đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Nhiều chỉ tiêu đã vượt cao so với cùng kỳ, đây là tiền đề để tỉnh ta phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2013. Thời gian tới, tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Về nông nghiệp đẩy sớm thời vụ sản xuất vụ mùa tạo ra nhiều diện tích mở rộng sản xuất vụ đông. Tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích gieo trồng cây vụ đông và có cơ chế mới đối với cây khoai tây đông trồng theo phương pháp làm đất tối thiểu phủ rạ; tập trung cho công tác PCLB-TKCN. Với sản xuất công nghiệp, các địa phương tạo điều kiện tốt nhất về mặt bằng cho các doanh nghiệp hoạt động; thực hiện đầy đủ các cơ chế khuyến khích, kêu gọi đầu tư, thực hiện tốt chính sách giãn nộp thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nông dân tiếp cận với vốn vay ngân hàng, lãi suất dưới 10%/năm; tích cực đưa hàng về nông thôn, nhất là vật tư nông nghiệp, các mặt hàng thiết yếu. Tập trung chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; không để biến động về giá cả; tạo điều kiện cho xuất khẩu, bảo đảm an toàn giao thông, thực phẩm, dịch bệnh… trong mùa du lịch. Sở TN và MT tập trung hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện quỹ đất theo quy hoạch; hoàn thành nhiệm vụ dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, xử lý có hiệu quả rác thải sinh hoạt. Các địa phương tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho năm học 2013-2014 và thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; đẩy mạnh dạy và học nghề, bảo hiểm y tế học đường. Ngành Y tế tiếp nhận và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; công khai và xử lý hiệu quả kinh phí thu viện phí mới, quan tâm đến công tác phòng chống các dịch bệnh mùa hè. Đẩy mạnh xây dựng văn hoá dân cư, xây dựng NTM, gia đình văn hoá, gia đình NTM; quản lý tốt lễ hội, đẩy mạnh hoạt động TDTT, văn hoá văn nghệ quần chúng. Đẩy mạnh TDTT thành tích cao, nhất là đội tuyển tham gia Đại hội TDTT toàn quốc. Đảm bảo đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho người có công, người hưởng chính sách; tập trung đào tạo nghề nông thôn, nhất là người phải thu hồi đất, đào tạo gắn với giải quyết việc làm ổn định. Về tài chính tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp điều hành ngân sách; đẩy mạnh thu thuế đạt mục tiêu đã đề ra. Tập trung đầu tư huy động mọi nguồn vốn xây dựng NTM, nhất là đầu tư xây dựng trường học, trạm xá, bãi chôn rác thải… Giao cho các sở liên quan cùng với UBND các huyện rà soát, điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng NTM phù hợp với thực tế của tỉnh để hết năm 2013 có ít nhất 25 xã, thị trấn cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Xây dựng cơ bản tập trung cho các dự án PCLB, các dự án trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm 2013. Các huyện, thành phố tập trung hoàn thành tuyển chọn và giao quân đợt 2; tấn công trấn áp tội phạm nguy hiểm, tội phạm ma tuý… giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Tất Thắc
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com