Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và Trực Ninh
Cập nhật lúc07:45, Thứ Hai, 10/06/2013 (GMT+7)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016), trong hai ngày 6 và 7-6-2013, Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, quyết toán ngân sách năm 2012 tại các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc và Trực Ninh. Đoàn do đồng chí Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh.

Đoàn đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 và quyết toán ngân sách năm 2012. Sáu tháng đầu năm 2013, huyện Vụ Bản gieo trồng 8.171ha lúa xuân, năng suất bình quân ước đạt 60-61 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt 49.843 tấn. Huyện đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) ở cả 18 xã, thị trấn. Sản xuất CN-TTCN có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 120,2 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ và đạt 50% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 5 tháng đầu năm đạt 146 tỷ 93 triệu đồng, đạt 46,7% dự toán tỉnh giao. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã tiếp tục giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án: KCN Bảo Minh; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Phủ Dầy; Dự án xây dựng đường gom ven đường sắt đoạn qua địa phận xã Liên Bảo và Thị trấn Gôi; Dự án nâng cấp tỉnh lộ 486B. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp tục có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự ATXH được giữ vững. Những tháng cuối năm, huyện tập trung sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất với tổng diện tích 10.580ha. Hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn sau DĐĐT. Tiếp tục các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN trong các làng nghề. Đẩy mạnh thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Sáu tháng đầu năm 2013, huyện Mỹ Lộc đã gieo cấy 3.588ha lúa vụ xuân, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng ước đạt 19.255 tấn. Cả 11 xã, thị trấn hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020. Công tác DĐĐT thực hiện tại 10/11 xã, thị trấn, trong đó có 62 thôn đã giao đất ngoài thực địa, 11 thôn chuẩn bị giao đất và 40 thôn đang công khai phương án dồn đổi. Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 43,248 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 8 tỷ 705 triệu đồng, bằng 13% kế hoạch tỉnh giao. Công tác văn hóa xã hội, giáo dục tiếp tục có bước phát triển, đã tiến hành cấp thẻ BHYT đối với 2.388 người có công và thân nhân người có công, 1.361 người thuộc diện hộ nghèo, 2.014 người thuộc hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự ATXH được giữ vững. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông; chủ động phương án PCLB-TKCN và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ DĐĐT và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đôn đốc hoàn thiện thu NSNN theo dự toán được giao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản các công trình và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Đối với huyện Trực Ninh, tổng diện tích gieo trồng vụ lúa xuân đạt 7.873ha, năng suất ước đạt 73,5 tạ/ha. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp khẩn cấp để dập dịch tai xanh trên đàn lợn, tiêm vắc xin tai xanh cho 80.632 con lợn, bằng 90% tổng đàn; tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có 7 xã, thị trấn đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Sản xuất CN-TTCN tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 582,4 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch. Tổng thu NSNN ước đạt 216,11 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước đạt 30,93 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực. Tiếp tục nâng cao chất lượng GD và ĐT ở các bậc học. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững. Những tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tu bổ đê điều, triển khai xây dựng các công trình theo đề án xây dựng NTM đã được duyệt. Phấn đấu giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 1.320 tỷ đồng...

Tại buổi giám sát, đại diện các địa phương đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; có chính sách ưu đãi thực hiện các chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; có cơ chế ứng vốn trước cho các xã, thị trấn xây dựng NTM để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM ngay trong giai đoạn 2010-2015. Hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT. Cấp kinh phí thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của UBND huyện, đường giao thông và các dự án chôn, lấp, xử lý rác thải. Có cơ chế chính sách cho đội ngũ giáo viên mầm non; tăng phụ cấp cho lực lượng công an viên, dân quân tự vệ ở các xã, thị trấn… Các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị các huyện làm rõ một số vấn đề trọng tâm trong phát triển KT-XH như: vấn đề thu NSNN; vấn đề môi trường và nước sạch nông thôn, những khó khăn trong xây dựng NTM, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, nợ đọng trong xây dựng cơ bản, công tác quản lý Nhà nước trong các hoạt động lễ hội, tôn giáo, việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã, thị trấn…

Phát biểu kết luận các cuộc giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các địa phương đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện và gợi mở hướng khắc phục tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm như: các huyện cần có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung thu NSNN và đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, hoàn thành công tác DĐĐT; tập trung nguồn lực xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển nguồn nhân lực và lao động có tay nghề, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã; tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai, giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội… Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đã ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các địa phương đối với HĐND, UBND tỉnh để nghiên cứu và có biện pháp giải quyết phù hợp./.

Văn Trọng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,