Thành uỷ Nam Định sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Cập nhật lúc08:08, Thứ Sáu, 21/06/2013 (GMT+7)

Ngày 19-6-2013, Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ đến dự.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban TVTU, 2 năm qua, Thành uỷ Nam Định đã tập trung chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ đó tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, các cấp uỷ trong toàn đảng bộ đã chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp uỷ… Nhiều đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung chỉ đạo của cấp trên vào tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Trên tinh thần đó thời gian qua, lãnh đạo thành phố đã quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm liên quan đến đời sống nhân dân như công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, vấn đề giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Thành phố cũng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Thành phố Nam Định từng bước trở thành đô thị trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”. Các tập thể tiêu biểu, tiên tiến trong thực hiện chỉ thị như: Đảng bộ Công an thành phố, phường Bà Triệu, phường Trần Đăng Ninh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chi bộ Hội LHPN thành phố…

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quy định về những điều đảng viên không được làm, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực. Bên cạnh đó, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc, những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tại hội nghị, 34 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác đã được Ban Thường vụ Thành uỷ tuyên dương, khen thưởng./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,