UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thi hành án hình sự
Cập nhật lúc07:47, Thứ Tư, 09/05/2012 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4-5-2012, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về triển khai Luật Thi hành án hình sự (THAHS).

Luật THAHS được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17-6-2010 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Để việc thực hiện Luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành được kịp thời, đảm bảo thống nhất, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu giúp Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật THAHS tới các tầng lớp nhân dân, nhất là những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ THAHS, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, UBND các cấp tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các quy định của Luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là công tác thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; công tác quản lý, giáo dục người đã chấp hành xong hoặc được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; công tác quản lý giáo dục người chưa thành niên phạm tội và người đang chấp hành án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, các hình phạt bổ sung, án treo tại xã, phường, thị trấn. Sở LĐ-TB và XH chủ trì phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan tổ chức dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách để người được đặc xá, hết hạn tù sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em là con phạm nhân không có người thân chăm sóc… UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai Luật THAHS tại địa phương, đảm bảo kinh phí cho công tác THAHS và tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ THAHS, nhất là tại các phường, xã, thị trấn.

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, các ban, ngành, UBND các cấp trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc. Thời gian hoàn thành công tác tuyên truyền, tập huấn và triển khai thực hiện Luật THAHS trong quý II-2012./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,