Triển khai các công việc chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Cập nhật lúc07:27, Thứ Tư, 30/05/2012 (GMT+7)

Ngày 29-5-2012, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết TW5 (khoá IX) của tỉnh đã họp, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết Nghị quyết TW5 (khoá IX) của tỉnh chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; các đồng chí thành viên trong BCĐ của tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) của tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) của tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp đã công bố Quyết định của Ban TVTU về thành lập BCĐ tổng kết Nghị quyết TW5 (khoá IX) của tỉnh gồm 17 thành viên; Quyết định của BCĐ về phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ và triển khai các nội dung tổng kết, tổ chức thực hiện. Ở cấp tỉnh, sau khi thành lập BCĐ, Tỉnh uỷ tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết trên cơ sở khảo sát đánh giá tình hình thực tế và báo cáo của các huyện uỷ, thành uỷ. Báo cáo tổng kết được Ban TVTU thông qua và gửi về BCĐ Trung ương. Ở cấp huyện, các huyện uỷ, thành uỷ tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, xây dựng báo cáo tổng kết nghị quyết. Báo cáo tổng kết được ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ thông qua gửi về BCĐ của tỉnh. Từ ngày 28-5 đến ngày 10-6-2012, các huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo cập nhật thông tin, xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết TW5 (khoá IX) ở cấp mình và gửi báo cáo về BCĐ tỉnh qua Sở KH và ĐT (cơ quan thường trực của BCĐ tỉnh). Từ ngày 1-6 đến 10-6-2012, Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức khảo sát, làm việc tại các sở, ngành, các huyện, thành phố về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 ở đơn vị và địa phương. Từ ngày 11-6 đến ngày 15-6-2012, BCĐ tỉnh hoàn thành báo cáo tổng kết Nghị quyết TW5 của tỉnh và gửi báo cáo về BCĐ Trung ương. Thời gian tổ chức hội nghị tổng kết ở tỉnh và các huyện, thành phố sẽ căn cứ vào sự chỉ đạo của BCĐ Trung ương.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ của tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Liên minh HTX tỉnh tổng hợp báo cáo của các ngành liên quan đến kinh tế hợp tác; Sở TN và MT rà soát về đất đai được giao quản lý đối với các HTX. Các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan đến HTX cập nhật thông tin khảo sát, thống kê cụ thể để hoàn thành báo cáo đúng thời gian gửi về BCĐ tỉnh; trong đó tập trung đánh giá mặt mạnh, yếu và nguyên nhân trong hoạt động HTX, đồng thời kiến nghị với tỉnh, với Nhà nước để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế của các HTX. Do thời gian gấp, các sở, ngành tiến hành khẩn trương việc chuẩn bị báo cáo và phải có phương pháp làm hợp lý, chắc chắn, hiệu quả, đánh giá đúng, đề xuất nhiều ý kiến hay có tính khả thi. Ban chỉ đạo giao cho Sở KH và ĐT cùng với Liên minh HTX tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết./.

Tin, ảnh: Tất Thắc

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,