Tổng kết cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
Cập nhật lúc07:49, Thứ Hai, 02/04/2012 (GMT+7)

Ngày 30-3-2012, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 của tỉnh tổ chức tổng kết cuộc tổng điều tra. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều  tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của tỉnh; Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, tại thời điểm điều tra, toàn tỉnh có 456.387 hộ sinh sống tại khu vực nông thôn với 1.468.400 nhân khẩu, trong đó có 840.897 người trong độ tuổi lao động. Cơ cấu ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản với 244.947 hộ, giảm 37.061 hộ so với năm 2006; nhóm hộ công nghiệp xây dựng có 93.241 hộ, tăng 42.111 hộ; nhóm hộ dịch vụ 76.633 hộ, tăng 29.407 hộ so với năm 2006. Toàn tỉnh có 306 trang trại đạt tiêu chí mới của Bộ NN và PTNT. Trong đó, có 229 trang trại nuôi trồng thủy sản, 73 trang trại chăn nuôi với tổng giá trị thu từ sản xuất trang trại năm 2010 của toàn tỉnh đạt 917,1 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 194 xã, với 100% số xã có điện, đường ô tô đến trụ sở UBND xã, điểm bưu điện văn hóa xã, trạm y tế và trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS, 32 xã có trường THPT, tăng 9 xã so với năm 2006. Hệ thống chợ nông thôn phát triển với 77,3% số xã có chợ, tăng 2,9% so với năm 2006; 37 xã có quỹ tín dụng nhân dân... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của các đồng chí trong BCĐ các cấp, các điều tra viên và cộng tác viên trong cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.  Kết quả đạt được của cuộc điều tra đã góp phần giúp lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới và đặc biệt trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu ngành Thống kê chú ý đảm bảo độ chính xác của các số liệu của cuộc điều tra; tiếp tục phân tích sâu và kỹ các số liệu thu được để tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng và hoạch định các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông báo kết quả cho các sở, ngành, địa phương làm cơ sở để xây dựng các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. Đồng thời rút kinh nghiệm và khắc phục khó khăn để triển khai tổng điều tra Cơ sở kinh tế - hành chính - sự nghiệp của tỉnh một cách nhanh gọn, chính xác trong thời gian tới./.

Nguyễn Hương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,