Tóm tắt tiểu sử Đồng chí Trần Đại Tần
Cập nhật lúc08:17, Thứ Hai, 02/04/2012 (GMT+7)

- Họ và tên: Trần Đại Tần
- Sinh năm: 1920
- Quê quán: Thôn Mỹ Trọng, xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Thường trú tại số nhà 19/24 đường Giải Phóng, tổ 24, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Ngày tham gia cách mạng: Năm 1937.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày 14 tháng 4 năm 1946.

- Chức vụ: Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Hà, nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy Nam Hà, nguyên Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Nam Hà, nguyên Trưởng Ty Công nghiệp Nam Hà, nguyên Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố Nam Định, nguyên Bí thư Thành ủy Nam Định, nguyên Bí thư Đảng ủy Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định, nguyên Trưởng Ban Liên lạc cán bộ lão thành cách mạng Thành phố Nam Định.

- Khen thưởng: Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng vẻ vang hạng Nhì, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

+ Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 10 năm 1946: Thư ký Công đoàn, Đội trưởng Đội Tự vệ chiến đấu, Bí thư Việt Minh xã.

- Từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 7 năm 1948: Trưởng Ban Giao thông đặc biệt Tỉnh ủy Nam Định kiêm Bí thư chi bộ Ban Giao thông Tỉnh ủy Nam Định.

- Từ tháng 8-1948 đến tháng 4-1949: Cán bộ công đoàn vùng địch hậu Thành phố Nam Định, Ban Công vận Thành Mỹ.

- Từ tháng 5-1949 đến tháng 9-1949: Huyện ủy viên Thành Mỹ, Phó ban Công vận, Thường vụ Công đoàn Thành phố.

- Từ tháng 10-1949 đến tháng 7-1952: Thành ủy viên, Trưởng Ban Công vận, Thư ký công đoàn thành phố.

- Từ tháng 8-1952 đến tháng 7-1953: Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Mặt trận chính trị viên, Thư ký Liên hiệp công đoàn tỉnh và Thư ký công đoàn Thành phố Nam Định.

- Từ tháng 8-1953 đến tháng 7-1954: Bí thư Thị ủy, Chính trị viên Thành đội, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Thành phố Nam Định.

- Từ tháng 8-1954 đến tháng 5-1955: Tỉnh ủy viên Nam Định, Ủy viên Đảng ủy Quân chính, Ủy viên Quân chính, Chủ tịch Mặt trận, Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thành phố Nam Định, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Liên khu 3.

- Từ tháng 6-1955 đến tháng 12-1957: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố trực thuộc Trung ương và Liên khu 3, Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Công đoàn Liên khu 3.

- Từ tháng 01-1958 đến tháng 6-1958: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Thành phố Nam Định.

- Từ tháng 7-1958 đến tháng 01-1960: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Công nghiệp Tỉnh ủy Nam Định, Phó Giám đốc Liên hợp Dệt Nam Định.

- Từ tháng 02-1960 đến tháng 5-1961: Thường vụ Tỉnh ủy, Học viên Trường Nguyễn Ái Quốc khóa II.

- Từ tháng 6-1961 đến tháng 12-1962: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Công nghiệp, Trưởng Ty Công nghiệp tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 01-1963 đến tháng 12-1964: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, Trưởng Ty Công nghiệp, Trưởng Ban Công nghiệp tỉnh.

- Từ tháng 01-1965 đến tháng 4-1968: Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty Công nghiệp tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 5-1968 đến tháng 12-1969: Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định, tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 01-1970 đến tháng 01-1972: Thường vụ Tỉnh ủy Nam Hà, Bí thư Đảng ủy Liên hợp Dệt Nam Định, Trưởng Ban Công nghiệp tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 02-1972 đến tháng 6-1975: Thường vụ Tỉnh ủy Nam Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp Công đoàn tỉnh, Trưởng Ty Công nghiệp tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 7-1975 đến tháng 01-1976: Trưởng Ty Công nghiệp, Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Nam Hà.

- Từ tháng 02-1976 đến tháng 10-1982: Phó trưởng Ban Kinh tế, Ban Công nghiệp Tỉnh ủy Hà Nam Ninh.

- Từ tháng 11-1982 được nghỉ hưu tại số nhà 19/24 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được bệnh viện và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 01 tháng 4 năm 2012 (tức ngày 11 tháng 3 năm Nhâm Thìn) tại nhà riêng số nhà 19/24 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hưởng thọ 93 tuổi.

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,