Tiếp tục phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Cập nhật lúc07:51, Thứ Sáu, 06/04/2012 (GMT+7)

Ngày 4-4-2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10-10-2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tỉnh ta là 1 trong 14 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân. Thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương chấn chỉnh, củng cố nhằm đảm bảo hệ thống quỹ tín dụng trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển. Tỉnh ta đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại 29 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động, từ đó củng cố, khắc phục, đưa về hoạt động bình thường đối với 3 quỹ, giải thể 3 quỹ không đủ điều kiện hoạt động và thành lập một số Quỹ tín dụng nhân dân mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã có 41 Quỹ tín dụng nhân dân, với tổng số 42.705 thành viên. Không tính nguồn vốn tự có và các nguồn vốn khác, đến nay tổng số tiền huy động gửi tiết kiệm tại các Quỹ tín dụng nhân dân đạt 586.778 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 719.921 triệu đồng. Chất lượng tín dụng đạt yêu cầu, nợ xấu chiếm 0,37% tổng dư nợ. Đội ngũ cán bộ chuyên môn đều được đào tạo, cơ bản đảm bảo yêu cầu chuyên môn. Các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo thêm một kênh huy động và cung ứng vốn quan trọng, đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian qua đã thể hiện vai trò là một kênh cung cấp vốn cho sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, NHNN tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, phấn đấu đến năm 2015 hầu hết các xã xây dựng NTM đều có Quỹ tín dụng nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho các quỹ hoạt động để nâng mức huy động vốn cũng như dư nợ cho vay, hạn chế nợ xấu, bảo đảm an toàn quỹ. Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động./.

Hoàng Long

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,