Kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11-4 và phát động phong trào thi đua “HTX chung sức xây dựng nông thôn mới”
Cập nhật lúc07:03, Thứ Tư, 11/04/2012 (GMT+7)

Ngày 9-4-2012, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11-4 và phát động phong trào thi đua “HTX chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và gần 350 thành viên của Liên minh HTX tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX tỉnh nhân Ngày HTX Việt Nam 11-4.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX tỉnh nhân Ngày HTX Việt Nam 11-4.

Hơn 65 năm qua, phong trào HTX đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Hiện nay, cả nước có khoảng 370.000 tổ hợp tác, 19.500 HTX và 56 liên hiệp HTX. Các HTX phát triển đa dạng ở các lĩnh vực và luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ở tỉnh ta, phong trào HTX đã phát triển mạnh vào những năm 1960. Từ đó đến nay, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến hết tháng 3-2012, toàn tỉnh có 470 HTX và gần 5.000 tổ hợp tác với tổng số xã viên trên 928 ngàn người... Nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả đã giúp kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau; huy động được các nguồn lực để phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho xã viên và người lao động.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Liên minh HTX tỉnh đã phát động phong trào “HTX chung sức xây dựng nông thôn mới”. Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX, các đơn vị thành viên chung sức cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh; đóng góp tích cực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại; giữ vững vai trò trong việc xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông thôn theo quy hoạch; đóng góp tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; cải thiện môi trường sinh thái; đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của xã viên; thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương Liên minh HTX tỉnh và các thành viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị các HTX năng động, tích cực đổi mới hoạt động, khẳng định vai trò của khối kinh tế hợp tác trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, các chính sách ưu tiên hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX. Tiếp tục vận động xã viên, người lao động trong các HTX tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Liên minh HTX cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho xã viên, xúc tiến thương mại, hướng dẫn các HTX phát triển các dịch vụ mới phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư ở nông thôn, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa nông sản, tăng dịch vụ ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho xã viên HTX. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố có sự phối hợp, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác phát triển./.

Tin, ảnh:  Thanh Tuấn
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,