Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
Cập nhật lúc07:30, Thứ Hai, 02/04/2012 (GMT+7)

Ngày 30-3-2012, tại Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT và TT, Hội Nhà Báo Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể hữu quan ở Trung ương cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và cơ quan báo chí trong cả nước…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2011, tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn đã tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội của nhân dân. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, nhận thức rõ ý nghĩa của năm đầu thực hiện Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng, tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong điều kiện khó khăn nhiều mặt, hệ thống báo chí vẫn chủ động, nỗ lực vươn lên, phát triển cả về số lượng, chất lượng đội ngũ, điều kiện, phương tiện làm việc. Đến nay, cả nước có 786 cơ quan báo in với 1.016 ấn phẩm; 67 Đài PT-TH Trung ương, bộ, ngành, địa phương; 61 báo, tạp chí điện tử; 191 mạng xã hội; hơn 1.000 trang thông tin điện tử; Đài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng đến 97,5% dân số; Đài Truyền hình Việt Nam phủ sóng đến 95% hộ gia đình. Các cơ quan báo chí tiếp tục tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện thiết thực, có ý nghĩa xã hội tích cực…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác báo chí năm 2011. Trong đó, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong một số trường hợp chưa thực sự chủ động, nhạy bén; một số cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu định hướng chính trị trong nội dung thông tin; tình trạng “thương mại hóa”, hạ thấp yêu cầu chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học của sản phẩm báo chí chưa được khắc phục, thậm chí có chiều hướng gia tăng, nhất là ở một số báo Điện tử; tình trạng thông tin thiếu chuẩn xác gây thiệt hại cho cá nhân, doanh nghiệp, xã hội đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của báo chí chưa được khắc phục… Hội nghị thảo luận, phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, khẳng định công tác báo chí cần bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản; tăng cường vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, nhất là các Ban Biên tập, Tổng Biên tập cơ quan báo chí. Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; kinh nghiệm công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn những năm tiếp theo. Hội nghị đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tuyên truyền việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những nỗ lực, thành tích của báo chí nước nhà trong năm 2011 đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí năm 2012 và các năm tiếp theo. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền thật tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Trung ương 2 về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận Hội nghị Trung ương 3; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo chí cần tiếp tục biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và phát huy tính tiền phong, tính chiến đấu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, mở rộng giao lưu hội nhập với thế giới. Đồng chí Lê Hồng Anh đã chỉ rõ: Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời hơn, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan báo chí cần phát huy vai trò của Đảng ủy, chi ủy, của Ban Biên tập, Tổng Biên tập nhằm chỉ rõ phương hướng, giải pháp, phát huy ưu điểm thành tích, khắc phục hạn chế thiếu sót để thực sự tạo nên những chuyển biến tích cực…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong năm 2012; những vấn đề về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đồng chí yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cơ quan báo chí cần thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao hơn, triển khai một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác báo chí năm 2012./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,