Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
Cập nhật lúc07:22, Thứ Sáu, 20/04/2012 (GMT+7)

* Các Đảng ủy: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Nam Định quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 04-4-2012 của Ban TVTU, ngày 19-4-2012, Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” tới các vị ủy viên Uỷ ban MTTQ tỉnh, ủy viên BCH các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tới dự.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: phương mai
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
phát biểu tại hội nghị
.  Ảnh: Phương Mai

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm: Lý do, sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; Đánh giá tình hình, nội dung những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; Mục tiêu, phương châm và Các nhóm giải pháp lớn thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với MTTQ và các đoàn thể. Theo đó, sau hội nghị quán triệt tại tỉnh, trong tháng 5-2012, các huyện, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc sẽ tiến hành phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến các cán bộ MTTQ, các hội, đoàn thể. Đối với các xã, thị trấn, trưởng khối dân vận xã, phường, thị trấn tham mưu với cấp uỷ chỉ đạo, đồng thời phối hợp với MTTQ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết tới toàn thể đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và một số uỷ viên BCH các tổ chức xã hội. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp… nơi có tổ chức Đảng, cấp uỷ chỉ đạo BCH công đoàn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Sau đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng. Đối với các cấp tỉnh, huyện và xã do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận, trưởng khối dân vận, các ban Đảng, văn phòng cấp uỷ cùng tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng. Đối với  các cơ quan hành chính, đơn vị  sự nghiệp, doanh nghiệp… nơi có tổ chức Đảng, cấp uỷ chỉ đạo BCH công đoàn chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng Đảng. Đối tượng góp ý là tập thể ban thường vụ cấp uỷ và cá nhân các đồng chí uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp. Nơi không có ban thường vụ cấp uỷ thì góp ý cho tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cá nhân các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Nội dung góp ý bám sát 3 nội dung kiểm điểm cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên được nêu trong Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24-2-2012 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Ba vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết là những vấn đề cơ bản, có ảnh hưởng lớn đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Giải quyết được 3 vấn đề này, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân. Đồng chí yêu cầu, MTTQ và các đoàn thể tập trung triển khai nghiêm túc việc tổ chức quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đồng thời tiến hành góp ý xây dựng Đảng một cách nghiêm túc trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đề cao trách nhiệm, không né tránh, nể nang, đi sâu vào những hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc, thông qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trong các ngày 18 và 19-4-2012, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” tới cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ.

Tại các hội nghị, sau khi nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Theo đó, sau hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy khối, của Thành ủy, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết tại đơn vị mình, thời gian hoàn thành trước ngày 25-5-2012, trong đó đồng chí bí thư cấp ủy là người trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết. Căn cứ mục tiêu, định hướng và các nhóm giải pháp chung nêu trong Nghị quyết và chương trình hành động của cấp trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện của ngành, địa phương, đơn vị.

Về việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành ủy Nam Định yêu cầu các cấp ủy cơ sở cần làm nghiêm túc, chặt chẽ, phân tích rõ nguyên nhân để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Mỗi tổ chức Đảng, đảng viên phải tự giác kiểm điểm, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình, kết quả kiểm điểm được xem là một trong những căn cứ để xem xét sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi cơ quan, đơn vị gắn với quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý. Thời gian tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với Ban thường vụ Đảng ủy khối và Thành ủy Nam Định hoàn thành trong tháng 8, 9-2012, cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 9, 10, 11-2012./.

Hoài Phương Quốc Tuấn
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,