Tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân
Cập nhật lúc07:54, Thứ Năm, 08/03/2012 (GMT+7)

Ban Bí thư TW Đảng vừa có văn bản đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là "Tháng Công nhân" và cơ bản nhất trí nội dung đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hoạt động trong "Tháng Công nhân", với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tổng LĐLĐ Việt Nam căn cứ tình hình thực tế hướng dẫn tổ chức thực hiện "Tháng Công nhân" hằng năm, với phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, tập trung hoạt động tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết những khó khăn, bức xúc của công nhân, viên chức, lao động, thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong "Tháng Công nhân". Ban Dân vận TW chủ trì, phối hợp với Văn phòng TW Đảng và Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc thực hiện "Tháng Công nhân" và báo cáo Ban Bí thư theo quy định./.

Theo: nhandan.com.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,