Kéo dài thời hạn giao đất, cho thuê đất nông nghiệp
Cập nhật lúc07:49, Thứ Tư, 28/03/2012 (GMT+7)
Chăm bón lúa.
Chăm bón lúa.

Ngày 26-3, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP, đây là Nghị quyết phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Về báo cáo việc sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân do Bộ trưởng Bộ TN và MT tường trình, Chính phủ quyết nghị việc thống nhất chủ trương: Việc sử dụng đất nông nghiệp được tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, bảo đảm ổn định xã hội. Chính phủ cần sớm xem xét, đề nghị Quốc hội, cho phép kéo dài thời hạn giao đất, cho thuê đất theo đúng tinh thần của Luật Đất đai hiện hành: Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Trong thời gian kéo dài đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, người sử dụng đất có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định.

Đối với đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân mà họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi nông thôn, nhiều năm không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nữa thì không nên tiếp tục giao đất lâu dài cho các đối tượng này.

Chính phủ giao Bộ TN và MT hoàn chỉnh báo cáo của Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, trình Chính phủ trong phiên họp tới./.

Theo: qdnd.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,