Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tối đa 100.000 đồng/ngày
Cập nhật lúc07:53, Thứ Tư, 28/03/2012 (GMT+7)

Theo Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ vừa ban hành, từ ngày 1-5-2012, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/người/ngày.

Có 4 đối tượng được áp dụng gồm:

1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

3. Cán bộ, công chức; sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh./.

Theo: qdnd.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,