Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
Cập nhật lúc07:04, Thứ Sáu, 30/03/2012 (GMT+7)

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 28-3-2012, hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Việt Thắng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Thắng

Trong cả ngày 27 và sáng ngày 28-3-2012, các tổ đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về các vấn đề xung quanh nội dung Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của tỉnh. Đã có trên 180 lượt ý kiến phát biểu trong các buổi thảo luận tổ, trong đó hầu hết các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các vấn đề nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, về tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, các nhóm giải pháp triển khai thực hiện. Nhiều ý kiến quan tâm đến nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, bởi đây là cái “gốc” của công tác xây dựng Đảng; để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có tâm, có tầm. Cần có cơ chế đánh giá cán bộ đảm bảo tính khách quan, công tâm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đủ năng lực lãnh đạo, không hoàn thành nhiệm vụ, suy thoái về đạo đức, lối sống. Chủ trương đúng, giải pháp đúng, vấn đề còn lại là công tác tổ chức thực hiện như thế nào để đạt được hiệu quả, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao tinh thần và thái độ nghiêm túc của các đại biểu trong 3 ngày làm việc. Trên 180 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của các đại biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ba vấn đề cấp bách được đề cập trong Nghị quyết nếu không kịp thời được thực hiện sẽ không chỉ cản trở đến sự phát triển của đất nước mà còn đe doạ đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ. Qua ý kiến của các đại biểu thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ về tư tưởng chỉ đạo, các mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Trung ương cũng như sự chỉ đạo của tỉnh về các bước tiến hành đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị quán triệt Nghị quyết tại tỉnh, đồng chí yêu cầu các cấp uỷ Đảng, các đồng chí bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy cần phải tiến hành một cách thận trọng, không được nóng vội, cực đoan, nhất là trong khâu tổ chức, cán bộ, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, xuyên tạc, đả kích, gây rối nội bộ đồng thời không được rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình. Trước mắt các cấp uỷ Đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc chất lượng, từ đó tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Bài phát biểu bế mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay)./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,