1.102 thôn đội sản xuất của 91 xã, thị trấn đã hoàn thành dồn điền đổi thửa
Cập nhật lúc08:15, Thứ Hai, 12/03/2012 (GMT+7)

Đến nay, toàn tỉnh có 1.102 thôn đội sản xuất của 91 xã, thị trấn thực hiện dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đợt đầu đã giao xong ruộng ngoài thực địa cho các hộ nông dân. Cụ thể, huyện Hải Hậu có 351 thôn đội, huyện Giao Thuỷ 86 thôn đội, huyện Xuân Trường 59 thôn đội, huyện Trực Ninh 145 thôn đội, huyện Nam Trực 67 thôn đội, huyện Nghĩa Hưng 121 thôn đội, huyện Vụ Bản 38 thôn đội và huyện Ý Yên 55 thôn đội. Có 57 xã, thị trấn đã hoàn thành DĐĐT. Tiêu biểu là huyện Hải Hậu 35/35 xã, thị trấn đã hoàn thành DĐĐT.  Sau DĐĐT cơ bản các hộ đều canh tác 1-2 thửa. Từ DĐĐT, các địa phương vận động các hộ góp đất mở rộng đường và làm thuỷ lợi nội đồng với 1.190 đường ra đồng, có tổng chiều dài 865km; trong đó 36 đường với chiều dài 32,51km, mặt rộng 7m trở lên, 139 đường với chiều dài 126,67km có mặt rộng 5m, 1.015 đường với chiều dài 705,38km có mặt rộng từ 3m đến dưới 5m. Thông qua DĐĐT các địa phương đã quy hoạch được các vùng chuyên canh, quy gọn được vùng đất công để có quỹ đất xây dựng các công trình phúc lợi và xây dựng nông thôn mới./.

Tuấn Anh

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,