,
Cập nhật lúc: 18:26 |29/09/2020
Ngày 28-9-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 2400/QÐ-UBND công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Cụ thể là các xã: Ðồng Sơn, Nam Hùng, Nam Hồng (Nam Trực); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Liên Minh, Minh Tân, Hiển Khánh (Vụ Bản); Yên Khang, Yên Phong, Yên Cường, Yên Lương (Ý Yên).
,
,
.
,
,
,
,