,
Cập nhật lúc: 15:57 |16/09/2021
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,