,
Cập nhật lúc: 07:45 |20/06/2018
Kỳ thi THPT quốc gia 2018 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 25 đến 27-6. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay cơ bản được giữ ổn định như năm trước nhưng có một số điểm mới, chủ yếu nằm ở khâu đề thi để bảo đảm kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan. Sau đây là một số điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay.
,
,
.
,
,
,
,