,
Cập nhật lúc: 18:21 |20/02/2020
Ngày 14-2-2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 257/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2025. Nội dung điều chỉnh cục bộ gồm: Điều chỉnh chức năng khu thể dục thể thao và khu trung tâm, quy mô diện tích 19,1ha tại khu vực phía bắc hồ Truyền thống, giáp Quốc lộ 10 (phường Lộc Vượng) thành đất đô thị đa năng với các chức năng sử dụng đất...
,
,
.
,
,
,
,