,
Cập nhật lúc: 20:09 |13/06/2019
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố; các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thu hoạch vụ xuân và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, vụ đông 2019.
,
,
.
,
,
,
,