,
Cập nhật lúc: 08:00 |18/02/2019
Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ, chỉ thị của UBND Thành phố Nam Định; kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn thành phố luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.
,
,
.
,
,
,
,