,
Cập nhật lúc: 20:17 |02/07/2020
Sở GTVT đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và Bộ GTVT để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn phù hợp với lộ trình dừng giãn cách xã hội. Do vậy sau khi dừng giãn cách xã hội, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh dần phục hồi và ổn định trở lại. Ước tính tháng 6-2020 doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải toàn tỉnh đạt 447,4 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước...
,
,
.
,
,
,
,